Books

Zapomniane narody Europy

Zapomniane narody Europy None

 • Title: Zapomniane narody Europy
 • Author: Jerzy Strzelczyk
 • ISBN: 9788304047693
 • Page: 253
 • Format: Hardcover
 • None

  • Best Download [Jerzy Strzelczyk] ☆ Zapomniane narody Europy || [Fiction Book] PDF ¿
   253 Jerzy Strzelczyk
  • thumbnail Title: Best Download [Jerzy Strzelczyk] ☆ Zapomniane narody Europy || [Fiction Book] PDF ¿
   Posted by:Jerzy Strzelczyk
   Published :2020-01-17T10:40:46+00:00

  About "Jerzy Strzelczyk"

  1. Jerzy Strzelczyk

   Jerzy Strzelczyk polski naukowiec, historyk mediewista specjalizuj cy si m w pocz tkach pa stwa polskiego oraz pa stw barbarzy skich na ziemiach dawnego Imperium Romanum yciorysDoktorat promotor prof Gerard Labuda na Wydziale Historyczno Filozoficznym UAM w Poznaniu Habilitacja w 1975 r w Instytucie Historii Uniwersytetu im Adama Mickiewiczana podstawie rozprawy S owianie i Germanie w Niemczech rodkowych we wczesnym redniowieczu Od 1984 profesor nadzwyczajny, od 1989 profesor zwyczajny.W latach 1991 1996 by dyrektorem Instytutu Historii UAM Kierownik Zak adu Historii redniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, cz onek krajowy czynny Wydzia u II Historyczno Filozoficznego PAU Cz onek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu w Cz onek zarz du Fundacji Historycznej im Profesora Henryka owmia skiego.Uhonorowany Nagrod FNPza rok 2009 w kategorii nauk humanistycznych i spo ecznychpedia wiki Jerzy_St

  330 Comments

  1. Zbiór szkiców opisujących ludy, które swego czasu odgrywały pewną rolę w Europie, a obecnie praktycznie nie ma po nich śladu. Autor przedstawia różne opinie specjalistów (czasami są to różne interpretacje jakiegoś pojedynczego fragmentu ze źródeł, bo zdarza się, że dużo więcej informacji o danym narodzie nie ma), niektóre uznaje za bardziej prawdopodobne, inne krytykuje (ale zawsze opierając się na jakiś dowodach). Każdy szkic składa się z omówienia dostępnych źr [...]


  Leave a Comment