Books

ഉമ്മാച്ചു | Ummachu

Ummachu

 • Title: ഉമ്മാച്ചു | Ummachu
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788171302307
 • Page: 228
 • Format: Paperback
 • .

  Google Drive Free Cloud Storage for Personal Use Business With Drive Enterprise, businesses only pay for the storage employees use It comes with Google Docs, Sheets, and Slides and works seamlessly with Microsoft Office. Small Business Funding Options Up To , Kabbage Need a small business loan to get the working capital you need Learn why Kabbage is the simplest and fastest way to get up to , for your business. Latest Malayalam Kambi Phone Calls YouTube Duration minutes, Tiananmen Square protests The Tiananmen Square protests, commonly known in mainland China as the June Fourth Incident Chinese , lis shjin, literally six four incident , were student led demonstrations held in Tiananmen Square in Beijing during The popular national movement inspired by the Beijing protests is sometimes called the Democracy Movement Chinese , b ji mnyn. kodakarapuranam , CERSAIE International Exhibition of Ceramic Tile and The world meets at Cersaie Do you know why Cersaie is considered as the not to be missed event for the surfaces and bathroom furnishings sectors because the world s top surfaces covering materials and bathroom furnishings producing companies chose Cersaie as the place where presenting the world preview of the best of their production and meeting international buyers Malayalam Must read before you die book books Ummachu by Uroob is a great work, Puzha muthal puzha vare of C.Radhakrishnan is good For horror novel lovers, Srikrishnaparunde will be a nice read reply flag What Is A Backlink and How Do You Start Getting Backlinks A backlink is one of the most used words in the world of search engine optimization SEO Many bloggers who have only recently started a blog or a website often struggle to understand what the term backlink means In this post, I hope to offer you an understanding of what backlinks are Arvind Gupta ArvindGuptaToys Gallery of Books And Toys courtesy Arvind Gupta the Toy Maker Have fun and learn through Toys and Books Page by Samir Dhurde Karl Marx Karl Marx German ka l ma ks May March was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist and socialist revolutionary Born in Trier, Germany, Marx studied law and philosophy at university He married Jenny von Westphalen in .

  • Unlimited [History Book] ✓ ഉമ്മാച്ചു | Ummachu - by Uroob õ
   228 Uroob
  • thumbnail Title: Unlimited [History Book] ✓ ഉമ്മാച്ചു | Ummachu - by Uroob õ
   Posted by:Uroob
   Published :2019-06-20T11:00:01+00:00

  About "Uroob"

  1. Uroob

   P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

  350 Comments

  1. Ummaachu (Beloved) is a novel written by famous Malayalam writer Uroob (P.C. Kuttikrishnan). Uroob (1915 – 1979) was considered as one of the most important among the progressive writers in Kerala, along with Vaikom Mohammed Basheer, Thakazhi Shivashankara Pillai, Karoor Neelakanta Pillai, S.K. Pottekkatt, and Keshava Dev. As most writers of the period, his writings portrayed the life of the people of Kerala during the time of Independent Struggle, including the social, political and cultural [...]


  2. ഒരുപാട് കാലം മുൻബ് വായിച്ചു തീര്തതാണീ പുസ്തകം, ഉമ്മാച്ചു ഇന്നും ഒരു ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായി മനസ്സിൽ ഉണ്ട്, കോളേജിൽ പടികു്ന കാലത്താണ് ആദ്യം വയികുനത്. ആണ് കൂടെ പഠിച്ചൊരു താതക്കുട്ടിക്ക് ഉമ്മാ [...]


  3. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ജീവിതഗന്ധിയായ രചനകളില്‍ ഒന്ന് .ഒരു തലമുറയുടെ പരിണാമ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മഹാ ഇതിഹാസം .


  4. It was great reading this book.Filled with the really nice Malabar conversations, a parallel narration of the individual and the society.


  5. I especially loved the part where Beeran's son comes to visit him and the agony the father goes through when the son leaves him. It so beautifully portrays simple human emotions like bereavement,attachment,love,parenthood


  6. '' കാമിനി മൂലമുണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഉമ്മാച്ചു. ''മായന്റെയു ബീരാന്റെയും ഉമ്മാച്ചുവിന്റെയും കഥ. മദ്ധ്യമലബാറിലെ മുസ്ലീം സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ ഉറൂബ് എത്ര മനോഹരമായും പാടവത്തോടെയും അവതരി [...]


  7. Iam not a person to review uroob. He is a legendary writer. He has portrayed some of the political and social matters in uroob. It is a good read but with patience as the tone he has used is that used by people in malabar
  8. Ummachu is a saga of love andlonging, loss and suffering. Itnarrates the ups and downs in theeventful life of a handful ofcharacters.


  9. The period of this novel was way back. Though the plot is not irrelevant today, it was not much fun reading it.
  Leave a Comment