Books

Bir Namus Meselesi

Bir Namus Meselesi Bir Namus Meselesi tefrika edili inden y l sonra ilk kez istos yay n taraf ndan kitap bi iminde ve Latin alfabeli T rk ede yay mlan yor Nisan ten A ustos e dek s ren y ll k hayat na ke

 • Title: Bir Namus Meselesi
 • Author: Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren
 • ISBN: 9786054640539
 • Page: 436
 • Format: Paperback
 • Bir Namus Meselesi tefrika edili inden 94 y l sonra ilk kez istos yay n taraf ndan kitap bi iminde ve Latin alfabeli T rk ede yay mlan yor.Nisan 1895 ten A ustos 1945 e dek s ren 50 y ll k hayat na kendi ifadesiyle b y k k k altm tan fazla roman, binden fazla hik ye s d ran edebiyat m z n unutulmu fig rlerinden Mahmut Yesari, T rk enin en renkli, en etkili ve en g Bir Namus Meselesi tefrika edili inden 94 y l sonra ilk kez istos yay n taraf ndan kitap bi iminde ve Latin alfabeli T rk ede yay mlan yor.Nisan 1895 ten A ustos 1945 e dek s ren 50 y ll k hayat na kendi ifadesiyle b y k k k altm tan fazla roman, binden fazla hik ye s d ran edebiyat m z n unutulmu fig rlerinden Mahmut Yesari, T rk enin en renkli, en etkili ve en g l kalemlerinden biridir.1923 24 seneleri aras nda Re at Nuri G ntekin le birlikte kartt Kelebek dergisinde ileride ulluk, Tipi Dindi ve Su Sinekleri gibi eserlerle olduk a ustala aca bir t r n denemesine giri ir lk roman Bir Namus Meselesi ni tefrika eder.Bir Namus Meselesi, bug n i in yitip gitmi bir d nyay anlat r Kayseri de ba lay p stanbul da son bulan bu keyifli intikam hik yesinin iki kahraman Hac o lu A apiyadi ile Kara Eftimo lu Petraki ailelerinden kendilerine miras kalan bir eki menin kurnaz ve h nz r takip ileridir Anadilleri olan Anadolu iveli zg n T rk eyle roman boyunca birbirlerini ketenpereye getirmeye al rlar Yesari, bu iki Kayserili t ccar n hayat n , d nemin Kayseri havalisi ve stanbulunu, bug n mevcut olmayan yahut znesi de i mi toplumsal ya ant y ger eklik ve yal nl kla anlat r.Kimdir Mahmut Yesari Pek bilen yoktur asl nda Tarihteki nemli isimlerden biridir herhalde deyip ge er ad n g renler Onun yazar kimli ini ve geride b rakt say s z edebi eseri ne yaz k ki kimse hat rlamaz Bug n kitabevlerinde hi bir kitab sat lmaz, yay nevleri y llard r kitaplar n n yeni bask lar n yapmaz Romanlar , tiyatro oyunlar ve yk leri sahaflardan bin bir g l kle bulunur Gazete ve dergi yaz lar ise ancak bir iki b y k k t phane ile gazete ar ivlerinde kalm t r Onu bir k ede unutan, yazd klar n n k ymetini bilmeyen toplumun durumunu, Tipi Dindi adl roman nda sanki bizim ad m za, daha o g nlerde s ylemi tir Mahmut Yesari Bir mucize onu hayata iade etse, belki de pek ho umuza gitmeyecek Zira kar s nda utanaca z N khet Eren, Mahmut Yesari yi Tan mak

  • Best Read [Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren] º Bir Namus Meselesi || [Classics Book] PDF ¶
   436 Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren
  • thumbnail Title: Best Read [Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren] º Bir Namus Meselesi || [Classics Book] PDF ¶
   Posted by:Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren
   Published :2019-05-23T02:24:25+00:00

  About "Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren"

  1. Mahmut Yesari Stefo Benlisoy Nükhet Eren

   1895 y l nda stanbul da do an Mahmut Yesari, 16 A ustos 1945 te ld nde arkas nda en az yirmi be roman, y zlerce hik ye, elliden fazla oyun b rakt Ge imini kalemiyle sa lad otuz y l a k n al mas , stanbul da, Yakac k Sanatoryumu nda veremle bitti Yazar Afif Yesari nin de babas d r Romanc l ktaki hretini ilkin oban Y ld z 1925 ile sa layan Yesari, romanlar nda toplumsal sorunlara, hayat sahnelerini a k dille ve ustal kla yans tarak e ildi.

  392 Comments

  1. İlkokula giderken daha okul başlamadan en sevdiğim şeylerden biri, Türkçe kitabında (deneme, şiir hariç) edebi eserlerden alınan örnek bütün metinleri okumaktı. Mahmut Yesari'nin ismine o zaman rastlamıştım, Çulluk adlı romanından bir parçayı koymuşlardı Türkçe kitabımıza. O gün bugündür Yesari'nin adını ve tadını hiç unutmadım, ne zaman ismini görsem kitaplarını okuyasım gelmiştir. Bu kitabın önsözünde de belirtildiği gibi maalesef, çok yakın zam [...]  Leave a Comment